SMS - Öppen upphandling


SMS-avisering från dator utan upphandling! Då vi inte har någon bindningstid, ingen uppsägningstid och inget avtal skrivet i SMS - Öppen upphandling blir det frågan om (som namnet visar) en så kallad "öppen upphandling". Vilket betyder att det är fritt fram för dig inom kommun, landsting eller annan offentlig verksamhet som tills vidare vill ha eller pröva på ett bra och effektivt SMS-aviseringssystem.


Med SMS - Öppen upphandling betalar ni 290 kr/månad vilket debiteras månadsvis, samt en styckkostnad per SMS om 60 öre. I prenumerationen ingår 100 SMS per månad (ej skickade SMS går inte att spara över till nästa månad). Prenumerationen löper månadsvis utan uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen och förses med datum och ansvarigs underskrift. Prenumeranten ansvarar för att tjänsten används på ett etiskt och lagenligt korrekt sätt. Alla priser är exklusive moms.

Titta gärna på demofilmen här...

Välkommna!

Knapp: Kontakt