SMS - Dagspass


SMS - Dagspass är för er som vill göra ett enstaka utskick eller köra en enstaka reklamkanpanj! Nedan kan ni läsa om vad som gäller för dagspasset:


Med SMS - Dagspass betalar ni 750 kr, samt en styckkostnad per SMS om 60 öre. I dagspasset ingår 100 SMS. Dagspasset ger er tillgång till systemet i 48 timmar. Prenumeranten ansvarar för att tjänsten används på ett etiskt och lagenligt korrekt sätt. Alla priser är exklusive moms.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med att utforma och utföra utskicket/reklamkampanjen. Kontakta oss för mer information.

Titta gärna på demofilmen här...

Välkommna!

Knapp: Kontakt